Stress och Återhämtning.

Friskonomen har ett mångårigt samarbete med olika behandlingshem och institutioner.
Vi har endast positiva rapporter om hur en massagestol blir ytterligare ett verktyg i behandlingen.

 

REFERENSER