Bindväv2

Friskonomen masagefåtöljer behandlar Fascia (Bindväv)

Fascia d.v.s kroppens bindväv är vår kropps största organ, och binder ihop allt i vår kropp. Alla våra muskler, ben, organ och celler är insvept i den som ett rut nät
. Den har mycket stor påverkan på hela vår rörelseapparat, likaväl som på vårt emotionella liv.

Det senaste decenniets forskning har visat hur viktig bindväven är för att förstå olika smärttillstånd och hur man behandlar dessa.
Bindväven har cellminnen och skickar smärtsignaler 7-10 ggr snabbare till hjärnan än våra muskler, och bör därför hållas mjuk och elastisk.

Man har upptäckt att stel och stram (ihop-klibbad) bindväv är orsaken till mycket onödig värk. En försämrad funktion genom dålig rörlighet och blodcirkulation kan ge besvärliga smärttillstånd som är svåra att komma ur.

Friskonomens massagefåtöljer hjälper Susanne

 

Fantastisk hjälp

Ett bra exempel på hur den djupgående massagen i Fujiiryoki massagefåtöljer arbetar är vår referens för Fibromyalgi bl.aSusanne Jacobsson. Susanne lider av kroniskt smärta och
använde tidigare starka smärtstillande mediciner.
” - Min smärta tar idag massagefåtöljen hand om”
” - Idag är jag helt fri från smärtstillande medel”

Massagefåtöljen arbetar med bindväven!

Bindvävens status påverkar vårt allmäntillstånd och trivseln i vår kropp. En
försämrad funktion genom dålig rörlighet och blodcirkulation, kan ge besvärliga smärttillstånd som är svåra att komma ur.

Om den har förtjockats, stumnat och fåttförsämrad glidförmåga ger det en hel del symptom. Kroppen upplevs tung och trög. Nerver signalerar problem och smärta uppstår. Muskler kan gå i kramptillstånd och inflammationer kan uppstå.

Observera att bindväven har cellminnen och har 10 gånger snabbare
smärtsignal än en muskelsignal. En stram (ihop-klibbad) bindvävskedja kan snedvrida skelettet så slitage i leder uppstår och balansen rubbas. Det är tydligt att vi tål mer påverkan utifrån om vi är mjuka med full rörlighet i bindväv och muskler. En stel kropp slits lättare sönder. Detta visar på hur viktigt det är att underhålla hela rörelseapparaten
med motion och massage.

Dino

Förstå din kropp

Hur kunde en dinosaurie hålla upp huvudet och sin extremt långa hals ? 
Länge trodde man att det var musklerna och skelettet, dock har de senaste decenniernas forskning har visat att det var 
omöjligt. 
I själva verket är det bindväven (Fascia) som höll uppe halsen.

Vi stödjer

RING DIREKT: 0703-667418

 PÅ GÅNG

FÖLJ OSS

Fujiiryoki är den enda massagestolen i hela världen som är medicintekniskt certifierad.

Läs mer: