Immateriella rättigheter Japan

Start site

Kunder får använda innehållet (referat till som "Innehåll" nedan) som tillhandahålls av Fuji Medical Instruments endast för reklamsyften relaterade till försäljning av Fuji Medical Instruments produkter.

Kunder får inte använda innehållet på ett sätt som skadar varumärket Fuji Medical Instruments.

Kunder erkänner att alla immateriella rättigheter till innehållet tillhör Fuji Medical Instruments eller rättighetsinnehavaren, och användningen av innehållet överför inte äganderätten till kunden.

Kunderna kommer att hantera och använda innehållet enligt riktlinjerna.

Kunder kommer att följa lagarna i varje land angående användningen av innehållet.

Om försäljningen av produkten upphör eller om Fuji Medical Instruments instruerar kunden att sluta använda innehållet, kommer kunden omedelbart att sluta använda innehållet.

Kunder får inte göra ändringar i innehållet utöver det omfång som anges i riktlinjerna.
Fuji Medical Instruments tar inget ansvar för några anspråk eller stämningar som tas upp av tredje part på grund av användningen av innehållet.

Om kunder bryter mot riktlinjerna och orsakar skada på Fuji Medical Instruments förbehåller sig Fuji MedicalInstruments rätten att kräva ersättning för sådana skador från kunden.

Vi stödjer

RING DIREKT: 0703-667418

 PÅ GÅNG

FÖLJ OSS

Fujiiryoki är den enda massagestolen i hela världen som är medicintekniskt certifierad.

Läs mer: